fbpx

Quotes

En cas que es vulgui anul·lar la inscripció perquè no hem pogut garantir la plaça a l'escola de lleure (o les primeres opcions de les activitats corresponents) o l'escola de natura, es retornarà l’import íntegre de la matrícula.

Si l’anul·lació de la inscripció és per altres causes, no imputables al centre, no es retornarà el cost de la matrícula.

El pagament de les quotes dels serveis es faran a principi de mes.

Si cap alumne es dona de baixa del paquet de serveis, si s’hi torna a inscriure, caldrà que torni a pagar l’import de matriculació.

Les quotes són les mateixes d’octubre a juny independentment de les festivitats que hi pugui haver.

El retorn bancari del rebut suposarà que l’alumne/a no pugui continuar l’activitat.

Image