fbpx

Quotes

En cas que es vulgui anul·lar la inscripció perquè no hem pogut garantir la plaça a l'escola de lleure (o les primeres opcions de les activitats corresponents) o l'escola de natura, es retornarà l’import íntegre de la matrícula.

Si l’anul·lació de la inscripció és per altres causes, no imputables al centre, no es retornarà el cost de la matrícula.

El pagament de les quotes dels serveis es faran a principi de mes.

Si cap alumne es dona de baixa del paquet de serveis, si s’hi torna a inscriure, caldrà que torni a pagar l’import de matriculació.

Les quotes són les mateixes d’octubre a juny independentment de les festivitats que hi pugui haver.

El retorn bancari del rebut suposarà que l’alumne/a no pugui continuar l’activitat.

SERVEI

PREU

TIPUS DE PAGAMENT

FORMA DE PAGAMENT

Matrícula

80€

Entrada a fons perdut

Transferència bancària

ESCOLA NATURA / ESCOLA LLEURE

2 dies

85€/mes

Quota mensual

Domiciliació bancària

ESCOLA NATURA / ESCOLA LLEURE

1 dia

50€/mes

Quota mensual 

Domiciliació bancària

Oferta pagament anual

(només per quota de 2 dies)

675€

Pagament únic

Transferència bancària 

1. Fer la transferència al següent compte de            CaixaBank ES52 2100 9046 9102 0001 6856

2. Indica en el concepte el nom complet de l’alumna/e

3. Envia el comprovant a info@campjoliuplus.com